Детска градина №142

За нас

Детското заведение е с дългогодишни традиции и  утвърден престиж,заемащо достойно място в предучилищното възпитание и обществения живот на столицата.Детската градина е построена 1956г. в район Красно село. Освен с централна сграда, градината разполага и с два филиала: на улица Хайдушка поляна 4 и блок 19 Лагера,в които се помещават по 1 група.

Детското заведение се финансира с общински средства. Разполага със собствена сграда и озеленен двор с модерни и  съвременни съоръжения за игра. Помещенията в градината са просторни,светли и хигиенични. Занималните са обурудвани съобразно индивидуалните  потребности на децата.

В детското заведение се отглеждат и възпитават деца от 3 до 7 възраст, разпределени  в 8  групи по възрастов признак. Образователно- възпитателната работа в детското заведение е съобразена с приоритетите на предучилищното образование.

Детска градина 142 е привлекателно и предпочитано детско заведение със съвременно управление и ерудиран педагогически екип. При възпитанието и обучението в детксото заведение се съблюдават  държавните образователни изисквания. Екипът от висококвалификацирани педагози се стреми да възпитава и формира  личности с интелектуална подготовка и култура,с ярко изразено  гражданско сузнание и поведение.

Основна цел на обучението в детската градина е развитието на детските индивидуалност и творчество.Това се постига чрез  създаването на подходящи и оптимални условия и среда за изява на личностните качества на децата.

 В детската градина са осигурени всички необходими условия за физическото,духовното,нравственото и социалното развитие на децата. Педагозите възпитават у децата  духа на мира и толерантността,стремят се да приобщават възпитаниците си към българските традиции и културни ценности.

В детското заведение се посяват семената  на специално  отношение към природата,семената на обичта и  на уважението към другите.Подготовката за училище се осъществява в  подготвителните групи на детското заведение.

Детска градина 142  предлага и организира допълнителни занимания и дейности за децата-плуване,футбол,ски училище,детска спортна академия и морски лагер.

Добре дошли при нас!

Материална база

Контакти

За контакти с Детската градина:

За връзка с директор Елина Джурджова: