Избор на изпълнители за ДОД за учебните 2024/2025 и 2025/2026

Тук може да се запознаете с всяка отделна заповед за избор на изпълнител за Допълнителни образователни дейности, както и прокол за взетите решения:

  1. Народни танци
  2. Плуване
  3. Приложни изкуства
  4. Адаптирана физическа активност и спорт
  5. Английски език
  6. Танцова аеробика
  7. Йога за деца
  8. Карате
  9. Протокол

Линк към публикуваните обяви