Конкурс Допълнителни образователни дейности

Тук може да се запознаете със заповедите за избор на изпълнители за Допълните образователни дейности за учебните – 2021/2022 г., 2022/2023 г., 2023/2024 г.

Протокол – 53/27.09.2021

Заповед № 10/28.09.2021

Заповед №11/28.09.2021

Заповед №12/28.09.2021

Заповед №13/28.09.2021

Заповед №14/28.09.2021

Заповед №15/28.09.2021

Заповед №16/28.09.2021

Заповед №17/28.09.2021

Заповед №18/28.09.2021