Дневен режим

Организация на учебния ден Часови интервал
Прием на децата и сутрешен филтър. Индивидуална работа с деца и родители, утринна гимнастика. 7.30 - 8.30
Закуска 8.30 - 9.00
Основни педагогически ситуации 9.00 - 10.00
Подкрепителна закуска 10.00 - 10.30
Творчески игри/разходки на открито 10.30 - 11.30
Допълнителни педагогически ситуации 11.30 - 12.00
Обяд 12.00 - 12.30
Следобеден сън 13.00 - 15.30
Следобедна закуска 15.30 - 16.00
Основни педагогически ситуации 16.00 - 17.00
Дейности по избор на децата/изпращане на децата 17.00 - 18.30
Дежурни групи сутрин /следобед 7.00 - 7.30
18.30 - 19.00