Допълнителни образователни дейности

Детска градина 142 предлага различни допълнителни дейности, записването за които е по желание на родителите.

Те осигуряват устойчиво  развитие на интересите и способностите на децата.

Провеждат се в режимното време на детската градина, нормативно регламентирано, в богато стимулираща среда с образователна и практическа насоченост.

Детската  градина предлага на своите деца: плуване(в собствен басейн), футбол, карате, английски език, модерни танци, народни танци, приложни изкуства, йога.

За актуален график, моля разгледайте страницата за съответната група.

Английски език

Изучаването на чужд език в ранна детска възраст може да бъде много лесно,забавно и полезно.Чрез повторение на игри,римушки,песнички и танци , децата бързо и неусетно научават думи и изрази на английски език.Научават се, да разбират основни изрази,да участват в диалог,да изпълняват основни инструкции.

Преподавател: Лазар Кисьов

Приложни изкуства

Заниманията по изкуство имат за цел да: запознават децата с различни материали и техники; развиват моториката и въображението; стимулират креативност,свобода и отношение към изкуството; формират естетически усет; разтоварват от натрупаното напрежение; дават възможност за участия в регионални, национални и световни конкурси и изложби. Темите на заданията и тяхната сложност и специфика на изпълнение са адаптирани според възрастовите групи.

Преподавател: Даниела Маркова / Константин Марков

Модерни танци

Обучението по модерни танци се осъществяа по програма съответсваща на възрастта на децата от дадена група. Курсът на обучение: развива ритмичност, музикалност, танцовалност и кординация на движенията; оформя правилна стойка, усилва физическата издръжливост, бързина ,ловкост, гъвкавост; развива интелектуалните способности, изгражда бърза реакция и мисъл. Танците имат и възпитателно въздействие - приобщава децата към танца като съвкупност от изкуство и спорт.

Преподавател: Дани шоу Даниела Добрева

Народни танци

Обучението (заниманията) се осъществяват по програма, съответстваща на възрастта на децата. Учебното съдържание обхваща: танц, музика, слово, фолклорни хора, игри и обичаи. Курсът на обучението: развива ритмичност, музикалност, танцувалност и координация на движенията; оформя правилна стойка, усилва физическата издръжливост, бързина, ловкост, отскокливост, гъвкавост; създава усет за специфисата на българската интонация и ритъм, развива интелектуалните способности, изгражда бърза реакция и мисъл. Курсът по български народни танци има за цел развиването на определени умения и подобряването на музикалната и двигателната култура на децата. Заниманията с народни танци развиват чувството за ритъм, оформят правилна стойка на тялото, отключват артистичните заложби на детската личност и спомагат процесите на общуване. Танците имат и възпитателно въздействие – приобщават децата към танца като съвкупност от изкуство и спорт. Децата заучават определена хореография и сценичното ѝ представяне.

Преподавател: Георги Христов

Йога за деца

Йога за деца е специално разработена програма от забавни образователни игри, упражнения и дихателни практитки, насочена към деца от всички възраст и различни възможности. Ползи от йога за децата: укрепва физическото здраве ,мускулната активност, гъвкавост, кординация при децата; йога подобрява въображението и чувството за съпричастност; йога учи децата на самодисциплина.

Преподавател : Яна Ангелова

Футбол

Детски футболен клуб „Лъвчетата” е създаден през 1997 г. в София. Негов основател е сегашният председател на клуба доц. д-р Венцислав Гаврилов. При нас се обучават деца по футбол и други спортове между 3 и 14 години. За работата се използва методика, съобразена с физиологопсихологичните особености на обхванатата възрастова група, разработена на научна основа. Използван е нашият опит и тозина водещите във футбола страни. Заниманията са построени преимуществено в игри и игрови упражнения от футбола, като всяко дете или две се обучават с една топка. Прилагаме упражнения и игри от други спортове, които подпомагат физическото укрепване и техническото усъвършенстване на подрастващите.

Преподавател : Димитър Конярски

Плуване

Това е спорт, при който земното притегляне е редуцирано, което намалява натоварването върху костите и ставите. Един от малкото спортове, при които равномерно се натоварват всички мускулни групи. Плуването помага за изграждането на правилна стойка и подпомага корекцията на гръбначни изкривявания при децата. Подобрява координацията, подобрява мускулния тонус, подобрява функцията на сърцето. Плуването е полезно за белите дробове, улеснява отделянето на секрети и подобрява дишането.

Преподавател : Мария Пелих