I група

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Околен свят Български език и литература Математика Конструиране и технологии Изобразително изкуство
Музика Изобразително изкуство Физическа култура Музика Физическа култура
Физическа култура

Допълнителни образователни дейности

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Англ.език - 11.30 Англ.език - 10.00 Футбол - 10.00 Йога - 10.30 Плуване - 11.00
Приложни изкуства - 16.00 Дани шоу - 10.30 Народни танци - 16.00 Плуване - 11.00 Народни танци - 16.00
Футбол 16.30

Последни новини

Екип

Преподаватели по ДОД

Английски език

Лазар Кисьов

Модерни танци

Дани шоу Даниела Добрева

Народни танци

Георги Христов

Йога за деца

Яна Ангелова

Футбол

Димитър Конярски

Приложни изкуства

Даниела Маркова / Константин Марков

Плуване

Мария Пелих