II А група

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Околен свят Български език и литература Околен свят Български език и литература Конструиране и технологии
Музика Изобразително изкуство Математика Изобразително изкуство Физическа култура
Математика Музика Изобразително изкуство Физическа култура Български език и литература
Физическа култура

Допълнителни образователни дейности

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Англ. език - 11.30 Модерни танци - 9.30 Вокално пеене - 9.00 Модерни танци - 9.30 Карате - 10.30
Футбол - 17.00 Англ. език - 10.20 Карате - 10.30 Плуване - 10.15 Прилож. изкуства - 16.00
Плуване - 10.50 Народни танци - 15.45 Народни танци - 16.20
Вокално пеене - 15.30

Екип

Преподаватели по ДОД

Английски език

Лазар Кисьов

Модерни танци

Дани шоу Даниела Добрева

Народни танци

Георги Христов

Йога за деца

Яна Ангелова

Футбол

Димитър Конярски

Приложни изкуства

Даниела Маркова / Константин Марков

Плуване

Мария Пелих