II А група

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Околен свят Български език и литература Околен свят Български език и литература Конструиране и технологии
Музика Изобразително изкуство Математика Изобразително изкуство Физическа култура
Математика Музика Изобразително изкуство Физическа култура Български език и литература
Физическа култура

Допълнителни образователни дейности

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Англ. език - 11.30 Модерни танци - 9.30 Вокално пеене - 9.00 Модерни танци - 9.30 Карате - 10.30
Футбол - 17.00 Англ. език - 10.20 Карате - 10.30 Плуване - 10.15 Прилож. изкуства - 16.00
Плуване - 10.50 Народни танци - 15.45 Народни танци - 16.20
Вокално пеене - 15.30

Последни новини

Екип

Преподаватели по ДОД

Английски език

Лазар Кисьов

Модерни танци

Дани шоу Даниела Добрева

Народни танци

Георги Христов

Йога за деца

Яна Ангелова

Футбол

Димитър Конярски

Приложни изкуства

Даниела Маркова / Константин Марков

Плуване

Мария Пелих