II Б група

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Околен свят Български език и литература Околен свят Български език и литература Физическа култура
Изобразително изкуство Изобразително изкуство Математика Изобразително изкуство Конструиране и технологии
Музика Физическа култура Изобразително изкуство Музика Български език и литература
Математика Физическа култура Конструиране и технологии

Допълнителни образователни дейности

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Плуване - 10.10 Плуване - 9.00 Вокално пеене - 9.00 Модерни танци - 10.00 Плуване - 10.00
Англ. език - 10.10 Модерни танци - 10.00 Футбол - 10.30 Йога - 11.20 Карате - 11.00
Футбол - 16.00 Англ. език - 11.05 Карате - 11.00 Приложни изк. - 15.30
Вокално пеене - 16.30 Народни танци - 16.00 Народни танци - 16.00

Последни новини

Екип

Преподаватели по ДОД

Английски език

Лазар Кисьов

Модерни танци

Дани шоу Даниела Добрева

Народни танци

Георги Христов

Йога за деца

Яна Ангелова

Футбол

Димитър Конярски

Приложни изкуства

Даниела Маркова / Константин Марков

Плуване

Мария Пелих