II Б група

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Околен свят Български език и литература Околен свят Български език и литература Физическа култура
Изобразително изкуство Изобразително изкуство Математика Изобразително изкуство Конструиране и технологии
Музика Физическа култура Изобразително изкуство Музика Български език и литература
Математика Физическа култура Конструиране и технологии

Допълнителни образователни дейности

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Плуване - 10.10 Плуване - 9.00 Вокално пеене - 9.00 Модерни танци - 10.00 Плуване - 10.00
Англ. език - 10.10 Модерни танци - 10.00 Футбол - 10.30 Йога - 11.20 Карате - 11.00
Футбол - 16.00 Англ. език - 11.05 Карате - 11.00 Приложни изк. - 15.30
Вокално пеене - 16.30 Народни танци - 16.00 Народни танци - 16.00

Екип

Преподаватели по ДОД

Английски език

Лазар Кисьов

Модерни танци

Дани шоу Даниела Добрева

Народни танци

Георги Христов

Йога за деца

Яна Ангелова

Футбол

Димитър Конярски

Приложни изкуства

Даниела Маркова / Константин Марков

Плуване

Мария Пелих