II група филиал

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Околен свят Български език и литература Математика Български език и литература Конструиране и технологии
Изобразително изкуство Музика Физическа култура Музика
Физическа култура Околен свят Изобразително изкуство Физическа култура

Допълнителни образователни дейности

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Англ. език - 09.00 Англ. език - 11.00 Карате - 09.30 Йога - 10.00 Карате - 09.30
Плуване - 11.00 Модерни танци - 11.30 Плуване - 10.15 Модерни танци - 11.30 Народни танци - 15.30
Приложни изк. - 15.30
Народни танци - 16.00

Екип

Преподаватели по ДОД

Английски език

Лазар Кисьов

Модерни танци

Дани шоу Даниела Добрева

Народни танци

Георги Христов

Йога за деца

Яна Ангелова

Футбол

Димитър Конярски

Приложни изкуства

Даниела Маркова / Константин Марков

Плуване

Мария Пелих