III група филиал

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Български език и литература Математика Околен свят Изобразително изкуство Конструиране и технологии
Физическа култура Музика Физическа култура Музика Физическа култура
Български език и литература Математика Околен свят Изобразително изкуство Конструиране и технологии
Български език и литература Математика Околен свят

Допълнителни образователни дейности

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Англ. език - 09.00 Модерни танци - 9.00 Народни танци - 15.30 Модерни танци - 9.00 Народни танци - 15.30
Англ. език - 11.50 Прилож. изкуства - 16.00 Йога - 10.25

Екип

Преподаватели по ДОД

Английски език

Лазар Кисьов

Модерни танци

Дани шоу Даниела Добрева

Народни танци

Георги Христов

Йога за деца

Яна Ангелова

Футбол

Димитър Конярски

Приложни изкуства

Даниела Маркова / Константин Марков

Плуване

Мария Пелих