III група филиал

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Български език и литература Математика Околен свят Изобразително изкуство Конструиране и технологии
Физическа култура Музика Физическа култура Музика Физическа култура
Български език и литература Математика Околен свят Изобразително изкуство Конструиране и технологии
Български език и литература Математика Околен свят

Допълнителни образователни дейности

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Англ. език - 09.00 Модерни танци - 9.00 Народни танци - 15.30 Модерни танци - 9.00 Народни танци - 15.30
Англ. език - 11.50 Прилож. изкуства - 16.00 Йога - 10.25

Последни новини

Екип

Преподаватели по ДОД

Английски език

Лазар Кисьов

Модерни танци

Дани шоу Даниела Добрева

Народни танци

Георги Христов

Йога за деца

Яна Ангелова

Футбол

Димитър Конярски

Приложни изкуства

Даниела Маркова / Константин Марков

Плуване

Мария Пелих