III група

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Околен свят Математика Околен свят Математика Изобразително изкуство
Български език и литература Изобразително изкуство Български език и литература Конструиране и технологии Физическа култура
Музика Музика Математика Физическа култура Български език и литература
Околен свят Физическа култура Конструиране и технологии

Допълнителни образователни дейности

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Англ. език - 11.50 Плуване - 10.00 Плуване - 09.00 Модерни танци - 10.15 Карате - 10.00
Футбол - 15.30 Англ. език - 10.40 Карате - 10.00 Йога - 11.40 Прилож. изкуства - 15.00
Вокално пеене - 16.30 Вокално пеене - 10.40 Народни танци - 16.20
Народни танци - 16.20

Екип

Преподаватели по ДОД

Английски език

Лазар Кисьов

Модерни танци

Дани шоу Даниела Добрева

Народни танци

Георги Христов

Йога за деца

Яна Ангелова

Футбол

Димитър Конярски

Приложни изкуства

Даниела Маркова / Константин Марков

Плуване

Мария Пелих