III група

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Околен свят Математика Околен свят Математика Изобразително изкуство
Български език и литература Изобразително изкуство Български език и литература Конструиране и технологии Физическа култура
Музика Музика Математика Физическа култура Български език и литература
Околен свят Физическа култура Конструиране и технологии

Допълнителни образователни дейности

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Англ. език - 11.50 Плуване - 10.00 Плуване - 09.00 Модерни танци - 10.15 Карате - 10.00
Футбол - 15.30 Англ. език - 10.40 Карате - 10.00 Йога - 11.40 Прилож. изкуства - 15.00
Вокално пеене - 16.30 Вокално пеене - 10.40 Народни танци - 16.20
Народни танци - 16.20

Последни новини

Екип

Преподаватели по ДОД

Английски език

Лазар Кисьов

Модерни танци

Дани шоу Даниела Добрева

Народни танци

Георги Христов

Йога за деца

Яна Ангелова

Футбол

Димитър Конярски

Приложни изкуства

Даниела Маркова / Константин Марков

Плуване

Мария Пелих