IV А група

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Околен свят Български език и литература Математика Български език и литература Физическа култура
Конструиране и технологии Изобразително изкуство Физическа култура Музика Математика
Изобразително изкуство Музика Български език и литература Околен свят Конструиране и технологии
Физическа култура Математика

Допълнителни образователни дейности

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Плуване 9.40 Англ. език - 09.30 Плуване 9.30 Модерни танци - 15.30 Плуване 9.00
Англ. език - 10.20 Модерни танци - 16.00 Вокално пеене - 11.20 Народни танци - 15.00
Вокално пеене - 15.30 Народни танци - 15.00 Прилож. изкуства - 16.30

Последни новини

Екип

Преподаватели по ДОД

Английски език

Лазар Кисьов

Модерни танци

Дани шоу Даниела Добрева

Народни танци

Георги Христов

Йога за деца

Яна Ангелова

Футбол

Димитър Конярски

Приложни изкуства

Даниела Маркова / Константин Марков

Плуване

Мария Пелих