IV Б група

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Български език и литература Математика Български език и литература Математика Конструиране и технологии
Физическа култура Изобразително изкуство Околен свят Физическа култура Околен свят
Музика Музика Физическа култура Изобразително изкуство Конструиране и технологии
Български език и литература Математика

Допълнителни образователни дейности

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Плуване 9.40 Англ. език - 09.30 Плуване 9.30 Модерни танци - 15.30 Плуване 9.00
Англ. език - 10.20 Модерни танци - 16.00 Вокално пеене - 11.20 Народни танци - 15.00
Вокално пеене - 15.30 Народни танци - 15.00 Прилож. изкуства - 16.30

Последни новини

Екип

Преподаватели по ДОД

Английски език

Лазар Кисьов

Модерни танци

Дани шоу Даниела Добрева

Народни танци

Георги Христов

Йога за деца

Яна Ангелова

Футбол

Димитър Конярски

Приложни изкуства

Даниела Маркова / Константин Марков

Плуване

Мария Пелих