IV Б група

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Български език и литература Математика Български език и литература Математика Конструиране и технологии
Физическа култура Изобразително изкуство Околен свят Физическа култура Околен свят
Музика Музика Физическа култура Изобразително изкуство Конструиране и технологии
Български език и литература Математика

Допълнителни образователни дейности

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Плуване 9.40 Англ. език - 09.30 Плуване 9.30 Модерни танци - 15.30 Плуване 9.00
Англ. език - 10.20 Модерни танци - 16.00 Вокално пеене - 11.20 Народни танци - 15.00
Вокално пеене - 15.30 Народни танци - 15.00 Прилож. изкуства - 16.30

Екип

Преподаватели по ДОД

Английски език

Лазар Кисьов

Модерни танци

Дани шоу Даниела Добрева

Народни танци

Георги Христов

Йога за деца

Яна Ангелова

Футбол

Димитър Конярски

Приложни изкуства

Даниела Маркова / Константин Марков

Плуване

Мария Пелих