I Б група

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Околен свят Български език и литература Музика Физическа култура Конструиране и технологии
Математика Музика Физическа култура
Изобразително изкуство
СЛЕДОБЕД
Изобразително изкуство Физическа култура

Допълнителни образователни дейности

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Англ.език - 11.30 Англ.език - 10.00 Футбол - 10.00 Йога - 10.30 Плуване - 11.00
Дани шоу - 10.30 Плуване - 11.00
СЛЕДОБЕД
Приложни изкуства - 16.00 Народни танци - 16.00 Народни танци - 16.00
Футбол 16.30

Екип

Преподаватели по ДОД

Английски език

Лазар Кисьов

Модерни танци

Дани шоу Даниела Добрева

Народни танци

Георги Христов

Йога за деца

Яна Ангелова

Футбол

Димитър Конярски

Приложни изкуства

Даниела Маркова / Константин Марков

Плуване

Мария Пелих